آقای صمد اله  محمدی

 سوابق اجرایی :
بخشدار ارزوئیه


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد فقه و الهیات

حوزه انتخابیه : کرمان (بافت)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶ "آقای صمد اله محمدی"