آقای آرش  زره تن لهونی

 سوابق اجرایی :
فرماندار جوانرود،
مدیرعامل هلال احمر استان


میزان تحصیلات :
دکترای اقتصاد بین الملل