آقای مهدی  روشنفکر

 سوابق اجرایی :
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان،
معاون فرماندار کهگیلویه


میزان تحصیلات :
دکترای تاریخ ایران

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۳ "آقای مهدی روشنفکر"