آقای غلامعلی کوهساری

 سوابق اجرایی :
کارمند آب و فاضلاب
روستایی تهران


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد علوم
کشاورزی

حوزه انتخابیه : گلستان (آزادشهر / رامیان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۷ "آقای غلامعلی کوهساری"