آقای رضا  آریان پور

 سوابق اجرایی :
رئیس بیمارستان پیامبر اعظم )ص( گنبدکاووس


میزان تحصیلات :
دکترای پزشکی متخصص قلب و عروق

حوزه انتخابیه : گلستان (مینودشت / کلاله)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۷ "آقای رضا آریان پور"