آقای غلامرضا  منتظری

 سوابق اجرایی :
مدیرکل اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان


میزان تحصیلات :
دکترای فرهنگ و تمدن اسلامی

حوزه انتخابیه : گلستان (آق قلا / گرگان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ "آقای غلامرضا منتظری"