آقای محمد   صفری ملک میان

 سوابق اجرایی :
امام جمعه سابق چابکسر


میزان تحصیلات :
حوزوی

حوزه انتخابیه : گیلان (املش / رودسر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱ "آقای محمد صفری ملک میان"