آقای پرویز  محمدنژاد قاضی محله

سوابق اجرایی :
قائم مقام مدیرعامل
شرکت توزیع برق گیلان


میزان تحصیلات :
دکترای مدیریت کسب و کار