آقای احمد  دنیامالی

 سوابق اجرایی :
شورای شهر تهران


میزان تحصیلات :
دکترای برنامه ریزی شهری

حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران