آقای رسول  فرخی میکال

 سوابق اجرایی :
معاون اداره کل بازرسی و
مدیریت عملکرد استانداری گیلان


میزان تحصیلات :
دکترای مدیریت کسب و کار

حوزه انتخابیه : گیلان (لاهیجان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۰ "آقای رسول فرخی میکال"