آقای محمد رضا  احمدی

 سوابق اجرایی :
بازنشسته سپاه پاسداران


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۶ "آقای محمد رضا احمدی"