آقای محمدرضا  مبلغی

 سوابق اجرایی :
رئیس حوزه علمیه خرم آباد


میزان تحصیلات :
معادل دکترا)حوزوی)

حوزه انتخابیه : لرستان (کوهدشت)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰ "آقای محمدرضا مبلغی"