آقای مهرداد  ویس کرمی

 سوابق اجرایی :
استاد دانشگاه


میزان تحصیلات :
دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : لرستان (خرم‌آباد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳ "آقای مهرداد ویس کرمی"