آقای مرتضی  محمودوند

 سوابق اجرایی :
استاد دانشگاه


میزان تحصیلات :
دکترای علوم سیاسی