آقای یحیی  ابراهیمی

 سوابق اجرایی :
پزشک قلب و عروق


میزان تحصیلات :
دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : لرستان (دلفان / سلسله)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲ "آقای یحیی ابراهیمی"