آقای حسین  گودرزی

 سوابق اجرایی :
رییس مرکز پژوهش های
اسلامی سازمان صدا و سیما


میزان تحصیلات :
دکترای حقوق

حوزه انتخابیه : لرستان (ازنا / دورود)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸ "آقای حسین گودرزی"