آقای غلامرضا  شریعتی اندراتی

 سوابق اجرایی :
فرمانده سپاه و رئیس
بسیج


میزان تحصیلات :
فوق لیسانس

حوزه انتخابیه : مازندران (بهشهر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰ "آقای غلامرضا شریعتی اندراتی"