آقای احمدحسین  فلاحی

 سوابق اجرایی :
هیات علمی پیام نور-مدیر فرهنگی
دانشگاه پیام نور همدان


میزان تحصیلات :
دکترای تخصصی کلام اسلامی

حوزه انتخابیه : همدان (همدان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۷ "آقای احمدحسین فلاحی"