آقای هادی  بیگی نژاد

 سوابق اجرایی :
هیات علمی دانشگاه ملایر


میزان تحصیلات :
دکترای شیمی

حوزه انتخابیه : همدان (ملایر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ "آقای هادی بیگی نژاد"