آقای محمدرضا  دشتی اردکانی

 سوابق اجرایی :
رئیس سردفتران کشور


میزان تحصیلات :
کارشناس ارشد حقوق

حوزه انتخابیه : یزد (اردکان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات