آقای سید جلیل  میرمحمدی میبدی

 سوابق اجرایی :
هیات علمی -رئیس دانشگاه علوم
پزشکی یزد


میزان تحصیلات :
دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : یزد (تفت / میبد)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای سید جلیل میرمحمدی میبدی"