آقای آرا  شاوردیان

 سوابق اجرایی :
عضو شورایاری محله مجیدیه


میزان تحصیلات :
کارشناسی ارشد مردم شناسی

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه شمال کشور)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر دوم کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵ "آقای آرا شاوردیان"