آقای بهزاد علیزاده محل تولد : دهلران

 

حوزه انتخابیه : ایلام (آبدانان / دره شهر / دهلران)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱ "آقای بهزاد علیزاده"