حوزه انتخابیه : کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب / دالاهو)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۵ "آقای مجتبی بخشی پور"