حوزه انتخابیه : کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب / دالاهو)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ "آقای مجتبی بخشی پور"