آقای جواد آرین منش

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۲ "آقای جواد آرین منش"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)