آقای جواد آرین منش

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)