آقای علی اکبر آقایی مغانجویی نام پدر : عبدالله
سال تولد : 1326
محل تولد : سلماس

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری

بیوگرافی:
علی اکبر آقایی مغانجویی در سال 1326 در شهر سلماس به دنیا آمد. وی نماینده مردم سلماس در مجلس ششم، هفتم و هشتم می باشد.
علی اکبر آقایی مغانجویی عضو کمیسیون عمران مجلس و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه بود.

سوابق و فعالیت ها:
- معاون حقوقی وزارت راه
- معاونت اداری و مالی وزارت راه
- کارشناس ارشد نهاد ریاست جمهوری
- بازرس ویژه وزیر راه و ترابری
- معاون بودجه و امور مجلس وزارت راه
- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه
- نماینده مردم سلماس در مجلس ششم، هفتم و هشتم

تحصیلات:
- فوق لیسانس حقوق بین الملل و مدیریت دولتی
- لیسانس عمران

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سلماس)
تعداد آراء : 42,026 درصد آراء : 44.58

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون عمران سال اول : رئیس کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای علی اکبر آقایی مغانجویی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سلماس)
تعداد آراء : 34,935 درصد آراء : 49.80
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای علی اکبر آقایی مغانجویی"

حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سلماس)
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سلماس)