خانم فاطمه آلیا نام پدر : اصغر
سال تولد : 1335
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- پژوهشگر
- مدرس مراکز تربیت معلم
- قائم مقام امور زنان سازمان صداوسیما


تحصیلات:
- کارشناسی ارشد علوم سیاسی
- کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 294,378 درصد آراء : 26.13

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "خانم فاطمه آلیا"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 443,314 درصد آراء : 25.46
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ "خانم فاطمه آلیا"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)