آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نام پدر : سیدعباس
سال تولد : 1332
محل تولد : قم

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:


تحصیلات:
- خارج فقه و اصول (علوم حوزه)
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 693,384 درصد آراء : 29.69

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴ "آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد"

حوزه انتخابیه : قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
تعداد آراء : 79,083 درصد آراء : 36.10
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴ "آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد"

حوزه انتخابیه : قزوین (آبیک / قزوین)
حوزه انتخابیه : قزوین (قزوین)