آقای غلامرضا اسدالهی نام پدر : حبیب الله
سال تولد : 1346
محل تولد : تربت جام

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- قاضی
- دیوان عالی کشور


تحصیلات:
- فوق لیسانس حقوق عمومی و مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تایباد / تربت جام)
تعداد آراء : 112,387 درصد آراء : 53.64

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۷ "آقای غلامرضا اسدالهی"

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تایباد / تربت جام)
تعداد آراء : 111,866 درصد آراء : 53.02
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای غلامرضا اسدالهی"