آقای یونس اسدی نام پدر : بایرامعلی
سال تولد : 1342
محل تولد : مشکین شهر

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- بخشدار
- رئیس گروه برنامه ریزی استانداری

تحصیلات :
- لیسانس علوم اجتماعی


حوزه انتخابیه : اردبیل (مشکین شهر)
تعداد آراء : 26,109 درصد آراء : 31.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ "آقای یونس اسدی"

حوزه انتخابیه : اردبیل (مشکین شهر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ "آقای یونس اسدی"