حسین اسلامی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، روسی

حوزه انتخابیه : مرکزی (زرندیه / ساوه)
حوزه انتخابیه : مرکزی (زرندیه / ساوه)