حسین اسلامی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، روسی

حوزه انتخابیه : مرکزی (زرندیه / ساوه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ " حسین اسلامی"

حوزه انتخابیه : مرکزی (زرندیه / ساوه)