خانم لاله افتخاری نام پدر : محمدحسین
سال تولد : 1338
محل تولد : شاهرود

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استادیار دانشگاه
- مدیر گروه


تحصیلات:
- دکترای الهیات (علوم قران و حدیث)

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 285,285 درصد آراء : 25.33

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی سال اول : دبیر اول کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۵ "خانم لاله افتخاری"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 313,149 درصد آراء : 46.65
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ "خانم لاله افتخاری"

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)