آقای مهرداد بائوج لاهوتی سال تولد : 1340
محل تولد : لنگرود

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- مدیر کل دفتر شهر و روستای شورای شهرهای ایواندره، بیجار، لارستان، لنگرود و رامهر

تحصیلات:
- کارشناسی مدیریت

حوزه انتخابیه : گیلان (لنگرود)
تعداد آراء : 28,846 درصد آراء : 38.08

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : دبیر دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۷۴ "آقای مهرداد بائوج لاهوتی"

حوزه انتخابیه : گیلان (لنگرود)
تعداد آراء : 22,902 درصد آراء : 32.41

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : سخنگو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۴۸ "آقای مهرداد بائوج لاهوتی"

حوزه انتخابیه : گیلان (لنگرود)
تعداد آراء : 24,172 درصد آراء : 39.56

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۶ "آقای مهرداد بائوج لاهوتی"