آقای سیدعلی محمد بزرگواری نام پدر : سیدحبیب اله
سال تولد : 1336
محل تولد : دهدشت

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مسئول سازمان تبلیغات اسلامی
- مسئول شورای هماهنگی
- دانشگاه آزاد

تحصیلات:
- اتمام کفایتین (علوم حوزه)

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بهمئی / کهگیلویه)
تعداد آراء : 62,497 درصد آراء : 50.70

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای سیدعلی محمد بزرگواری"

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بهمئی / کهگیلویه)
تعداد آراء : 42,795 درصد آراء : 34.57

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای سیدعلی محمد بزرگواری"