آقای روبرت بگلریان نام پدر : سمپات
سال تولد : 1340
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

ارمنی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- کارشناس اقتصادی

تحصیلات:
- فوق لیسانس علوم اقتصادی

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱ "آقای روبرت بگلریان"

حوزه انتخابیه : اصفهان (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
تعداد آراء : 2,612 درصد آراء : 99.99

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای روبرت بگلریان"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
تعداد آراء : 2,503 درصد آراء : 98.58
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۷ "آقای روبرت بگلریان"

حوزه انتخابیه : نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)