حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر)
حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)
حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)