حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ " محمدعلی پرتوی"

حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)
حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)