آقای مسعود پزشکیان سال تولد : 1333
محل تولد : مهاباد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری جراح عمومی و فوق تخصص جراح قلب

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 261,605 درصد آراء : 36.27

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 159,501 درصد آراء : 27.11

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
تعداد آراء : 105,639 درصد آراء : 27.61