آقای حمیدرضا پشنگ نام پدر : محمدرضا
سال تولد : 1345
محل تولد : زاهدان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- فرهنگی

تحصیلات:
- لیسانس عمران

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (خاش / میرجاوه / نصرت آباد / کورین)
تعداد آراء : 56,619 درصد آراء : 52.05

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : دبیر دوم کمیسیون عمران سال اول : دبیر اول کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای حمیدرضا پشنگ"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (خاش / میرجاوه / نصرت آباد)
تعداد آراء : 40,688 درصد آراء : 51.03
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای حمیدرضا پشنگ"

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (خاش / میرجاوه / نصرت آباد)