آقای احمد توکلی نام پدر : ابوالحسن
سال تولد : 1330
محل تولد : بهشهر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، عربی

سوابق و فعالیت ها:
- وزیر کار و امور اجتماعی
- عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی


تحصیلات:
- مقدمات (علوم حوزه)
- دکترای اقتصادی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 404,595 درصد آراء : 35.92

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 568,459 درصد آراء : 32.65
حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
حوزه انتخابیه : مازندران (بهشهر)