آقای موسی الرضا ثروتی نام پدر : محمدرحیم
سال تولد : 1336
محل تولد : بجنورد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، آذری

سوابق و فعالیت ها:
- مدرس و مدیر کل اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
- فرهنگی


تحصیلات:
- فوق لیسانس مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم)
تعداد آراء : 109,532 درصد آراء : 47.78

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۵ "آقای موسی الرضا ثروتی"

حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم)
تعداد آراء : 57,579 درصد آراء : 31.37
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۰ "آقای موسی الرضا ثروتی"

حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (بانه / بجنورد / جاجرم / سملقان)