آقای احمد جباری نام پدر : عبداله
سال تولد : 1346
محل تولد : بستک

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- رئیس هلال احمر
- آموزش و پرورش

تحصیلات:
- لیسانس حقوق قضایی و عمران

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بستک / بندرلنگه / پارسیان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱ "آقای احمد جباری"

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بستک / بندرلنگه / پارسیان)
تعداد آراء : 52,764 درصد آراء : 50.93

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ "آقای احمد جباری"

حوزه انتخابیه : هرمزگان (بستک / بندرلنگه)
تعداد آراء : 50,788 درصد آراء : 58.35
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۷ "آقای احمد جباری"