فخرالدین حیدری

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)
حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)