آقای حسن خسته بند سال تولد : 1336
محل تولد : بندر انزلی

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، روسی


سوابق و فعالیت ها:

- مدیر کل دفتر شهری و روستایی
- مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصادی گیلان
- رایزن بازرگانی ایران در روسیه
- بخشدار خمام، خشکبیجار، لاهیجان

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت

حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)
تعداد آراء : 14,948 درصد آراء : 30.93

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای حسن خسته بند"

حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)
تعداد آراء : 22,164 درصد آراء : 51.29

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۳ "آقای حسن خسته بند"

حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)
تعداد آراء : 24,524 درصد آراء : 47.17

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای حسن خسته بند"

حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)