آقای سیداحمدرضا «علی اصغر» دستغیب نام پدر : سیدعلی اصغر
سال تولد : 1355
محل تولد : قم

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- مشاور استاندار
- مدیر سازمان
- هیات علمی دانشگاه


تحصیلات:
- دکترای علوم سیاسی

کمیسیون:
- نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 121,697 درصد آراء : 25.94

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال چهارم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۲۰ "آقای سیداحمدرضا «علی اصغر» دستغیب"

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 92,642 درصد آراء : 30.03
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای سیداحمدرضا «علی اصغر» دستغیب"