آقای محمدحسن دوگانی آغچغلو نام پدر : علی
سال تولد : 1335
محل تولد : فسا

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، آذری

سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کرمان


تحصیلات:
- دکترای ریاضیات

حوزه انتخابیه : فارس (فسا)
تعداد آراء : 41,801 درصد آراء : 39.88

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۴ "آقای محمدحسن دوگانی آغچغلو"

حوزه انتخابیه : فارس (فسا)
تعداد آراء : 48,016 درصد آراء : 55.21
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۲ "آقای محمدحسن دوگانی آغچغلو"

حوزه انتخابیه : فارس (فسا)
تعداد آراء : 87 درصد آراء : 50.48