حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (ایرانشهر / بنت / سرباز / لاشار)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ " محمدقیوم دهقانی"