آقای سید مصطفی ذوالقدر سال تولد : 1325
محل تولد : رودان


سوابق و فعالیت ها:
- مدرس علوم حوزوی

تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول


حوزه انتخابیه : هرمزگان (بشاگرد / جاسک / رودان / سیریک / میناب)
تعداد آراء : 75,175 درصد آراء : 30.43

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای سید مصطفی ذوالقدر"

حوزه انتخابیه : هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / قشم)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ "آقای سید مصطفی ذوالقدر"

حوزه انتخابیه : هرمزگان (میناب)
حوزه انتخابیه : هرمزگان (میناب)