حسین سبحانی نیا

مسیر شما: نمایندگان حسین سبحانی نیا
حسین سبحانی نیا

نماینده نهم، خراسان رضوی (نیشابور)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1333
شهر تولد : نیشابور
نام پدر : عبدالرحیم

تسلط بر زبان های : عربی، انگلیسی

حسین سبحانی نیا

نماینده نهم، خراسان رضوی (نیشابور)

سوابق و فعالیت ها:
- سفیر ج.ا.ا در کشور مغرب
- مشاور وزیر خارجه و رئیس اداره گزینش، آموزش و ارزشیابی وزارت خارجه
- تدریس در دانشگاه

تحصیلات:
- خارج فقه و اصول (علوم حوزه)
- دکترای علوم سیاسی
عضویت در کمیسیون:
عضویت در کمیسیون:
عضویت در کمیسیون:
عضویت در کمیسیون:
عضویت در کمیسیون: