آقای علیرضا سلیمی سال تولد : 1343
محل تولد : محلات

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه
- مدیر و مدرس حوزه علمیه
- امام جمعه موقت

تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول
- دکتری فقه و حقوق

حوزه انتخابیه : مرکزی (دلیجان / محلات)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۷ "آقای علیرضا سلیمی"

حوزه انتخابیه : مرکزی (دلیجان / محلات)
تعداد آراء : 11,470 درصد آراء : 26.58

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۹ "آقای علیرضا سلیمی"

حوزه انتخابیه : مرکزی (دلیجان / محلات)
تعداد آراء : 17,525 درصد آراء : 45.49

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۶ "آقای علیرضا سلیمی"

حوزه انتخابیه : مرکزی (دلیجان / محلات)
تعداد آراء : 12,346 درصد آراء : 35.30

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۶ "آقای علیرضا سلیمی"