حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد / کلات)